Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.06.2017 - 21:52  //  aktualizácia: 05.06.2017 - 21:53  //  zobrazené: 335

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční 12. júna 2017 ( pondelok ) o 15,30 h v SD Veča.

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení
 3. Informatívna správa o činnosti MsKS za rok 2016 – ved. MsKS
 4. Príprava Kultúrneho leta 2017 – ved. MsKS
 5. Informácia o činnosti SD Veča – ref. SD Veča
 6. Hodnotenie činnosti komisie za 1. polrok 2017 – predseda komisie
 7. Rôzne
 8. Návrh na uznesenie
 9. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 

 • Ing. Botka, vedúci MsKS
 • Mária Šeboková, ref. SD Veča

 

 

 

 

Šaľa, 5.6.2017

Július Morávek

predseda komisie