Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.12.2017 - 14:16  //  aktualizácia: 11.12.2017 - 14:17  //  zobrazené: 258

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční dňa
13.decembra 2017 ( streda ) o 15,30 h v budove domu kultúry.

 

  Program:


1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
3. Podujatia počas Vianoc a Silvestra, vítanie roku 2018 – vedúci MsKS
4. Príprava reprezentačného plesu mesta – vedúci MsKS
5. Schválený rozpočet na rok 2018 – predseda komisie
6. Výzva na poskytnutie dotácie v oblasti kultúry a CR na rok 2018 – ref. MsÚ
7. Hodnotenie činnosti komisie v 2. polroku 2017 – predseda komisie
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie