Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.08.2017 - 07:59  //  aktualizácia: 21.08.2017 - 08:00  //  zobrazené: 404

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Komisia mládeže a  športu pri MsZ V Šali Šaľa 18. 8. 2017

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsÚ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 28. 8. 2017 (pondelok) o 16,00 hodine v zasadačke na prízemí MsÚ Šaľa.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Tenisový klub Šaľa – JUDr. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku
a zariadení mesta
4. Konferencia „Ako sa máme a čo s tým“, ktorá je zameraná na zlepšenie podmienok trávenia voľného času mladých ľudí – RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ v Šali
5. Skate park v Šali
6. Rôzne
7. Záver

Ing. Ivan Kováč
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková
tajomník komisie