Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.01.2018 - 12:25  //  aktualizácia: 22.01.2018 - 12:25  //  zobrazené: 139

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

Zvolávam 1. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 30. 01. 2018 (utorok) o 15, 30 h v zasadačke č. 212 na III. poschodí                  v budove Kultúrneho domu v Šali (vchod B).

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Žiadosť Monika o.z. Močenok o dofinancovanie sociálnych služieb
4. Príprava komunitného plánu sociálnych služieb
5. Rôzne
6. Záver

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
                                                                                                              predseda komisie