Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.05.2017 - 07:56  //  aktualizácia: 29.05.2017 - 07:57  //  zobrazené: 344

Pozvánka komisie kultúry a cestovného ruchu

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční 31. mája 2017 (streda) o 16,00 h v dome kultúry.


Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení
3. Návrh novely VZN o poskytovaní dotácií – ref. kultúry MsÚ
4. Nízkoprahové centrum pre deti a mládež – Mgr. Demková a Mgr. Demín
5. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci jún 2017-zást. MsKS
6. Šaliansky jarmok 2017 – zást. MsKS
7. Návrh na uzatvorenie partnerskej zmluvy s ruským mestom Glazov - Ing. Vargová
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie


Prizvaní:

Ing. Čižmáriková - MsÚ
Ing. Vargová - MsÚ
Ing. Botka – MsKS


Šaľa, 26.5.2017
Július Morávek
predseda komisie