Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
publikované: 29.03.2016 - 13:26  //  aktualizácia: 29.03.2016 - 13:29  //  zobrazené: 6869

Finančné limity

 CIVILNÉ ZÁKAZKY
 VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 
  Postup podľa § 9 ods. 9 Postup zadávania podlimitnej zákazky Nadlimitná zákazka
Tovar (okrem potravín) Služba < 20 000 eur ≥ 20 000 eur ≥ 200 000 eur
< 200 000 eur
Práca < 30 000 eur ≥     30 000 eur     ≥ 5 000 000 eur
< 5 000 000 eur
Potraviny < 40 000 eur ≥    40 000 eur ≥ 200 000 eur
< 200 000 eur