Domov   >  CHCEM SPOZNAŤ
publikované: 29.03.2016 - 14:19  //  aktualizácia: 02.01.2017 - 13:18  //  zobrazené: 7885

Geografia, obyvateľstvo

kontinent: EURÓPA ( stredná Európa)
štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
kraj: NITRIANSKY
okres: ŠAĽA


Mesto Šaľa leží na pravom a ľavom brehu dolného toku Váhu na 17° 52' 30" východnej dĺžky a 48° 9' 30" severnej šírky v nadmorskej výške 118,8 m. Šaľa sa rozkladá na úrodnej nížine na rovine vo výmere 4.497 ha. Na ľavom brehu rieky Váh, na nízkom poriečnom vale leží mestská časť Veča, ktorá sa so Šaľou zlúčila 1. januára 1960. K mestu Šaľa patrí aj osada Hetméň a Kilič.

POLOHA

Šaľa z hľadiska klimatických podmienok sa zaraďuje do teplej klimatickej oblasti s priemerom 50 letných dní ročne. Teplé letá, skorý nástup jari a dlhé slnečné jesenné mesiace predurčujú tento región ako mimoriadne vhodný pre letnú rekreáciu s jej najvýraznejšími atribútmi - kúpaním a vodným športovaním. Reliéf územia je rovinatý s nepatrnými výškovými rozdielmi. Poloha Šale a nížinný charakter územia, na ktorom leží sa podieľajú na tom, že patrí medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska. Podunajská nížina, na ktorej sa mesto rozprestiera, patrí do teplej klimatickej oblasti.

priemerná januárová teplota na rovine : - 2,2 °C
priemerná júlová teplota: + 20,6 °C
priemerná ročná teplota : + 9,8 °C
priemerný ročný úhrn zrážok: 550-600 mm
priemerná vlhkosť vzduchu: 80 %.


Mesto leží v geotermálnej oblasti a z toho dôvodu sú geotermálne vrty v Šali, ale aj v Diakovciach a vo Vlčanoch využívané, resp. ich využitie sa pripravuje. Pôdno-klimatické podmienky, vysoká kvalita pôdy a značný rozsah vybudovaných závlah vytvárajú vhodné podmienky na vysokú produktivitu poľnohospodárskej výroby.

 

Obyvateľstvo

 

Počet obyvateľov k 31.12.2016: 22 323 obyvateľov
muži: 10 827
ženy: 11 496

Počet obyvateľov k 31.12.2016 v miestnych častiach Šaľa
Šaľa: 15 072
Veča: 7 157
Hetméň: 58
Kilič: 36
Spolu: 22 323

Štatistika

prírastok

úbytok

stav k 31.12.2016

narodení

prisťahovaní

spolu

úmrtie

odsťahovaní

spolu

186

241

427

171

512

683

22 323

Počty obyvateľov podľa vekových kategórií k 31.12.2016

VEK

Ženy

Muži

SPOLU

00.-01.

181

215

396

02.-05.

368

412

780

06.-14.

855

837

1692

15.-17.

258

279

537

18.-24.

849

874

1723

25.-29.

731

873

1604

30.-39.

1752

1882

3634

40.-49.

1946

1834

3780

50.-59.

1742

1586

3328

60.-64.

842

709

1551

nad 65

     1972

   1326

      3298

spolu

   11496

 10827

    22323

Prílohy