Domov   >  Ďalšie zaujímavosti
publikované: 06.06.2017 - 15:00  //  aktualizácia: 08.06.2017 - 13:40  //  zobrazené: 974

Večianski dobrovoľní hasiči sú aktívni

Dobrovoľný hasičský zbor vo Veči má dlhoročnú tradíciu. Jeho vznik je datovaný už od konca 19-teho storočia. Po 1. svetovej vojne hasiči svoju činnosť obnovili už v roku 1920.  Hasičskí dobrovoľníci sú za celú tú dobu neodmysliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou života vo Veči. Ich zmysel a podstata nespočíva iba v zachraňovaní ľudského zdravia a majetku, ale patrí im samostatné a výsostné postavenie v spoločenskom a kultúrnom živote v obci. I keď zachované kroniky poskytujú iba skromné poznámky a niekoľko fotografií, Večania dobre vedia, že dobrovoľní hasiči tu pri nich vždy boli a budú...

Dobová fotografia, podľa kroniky je z 12.decembra 1965, keď Miestna organizácia ČSPO oslavovala 85.výročie vzniku.

Technické vybavenie

Podľa Vladimíra Kilíka, tajomníka Dobrovoľného hasičského zboru vo Veči (DHZ) sa dlhé roky do technického vybavenia nič neinvestovalo a všetko chátralo. „Od roku 2012 nastal obrat. Zmenili sa ľudia a veľmi nám pomáha Mesto Šaľa, ktoré je našim zriaďovateľom a podľa zákona nás musí zastrešovať“. Večianski hasiči opatrujú staré, 35-ročné auto LIAZ CAS 25. Majú však prisľúbené IVECO DAILY s 800 litrovou pohotovostnou vodnou zmesou. Bude to úplne nové auto, ktoré kúpi Ministerstvo vnútra SR.  Večianski hasiči majú k dispozícii aj striekačku PPS 12 .  „V roku 2015 sme dostali protipovodňový príves. Máme nové čerpadlá, elektrocentrálu, nové hasičské vedenia a ďalšie potrebné veci“ – dodáva Vladimír Kilík. Hasičom sa z dotácií Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (aj napriek tomu, že to nie sú vôbec závratné peniaze) podarilo zaobstarať výstroj aj výzbroj. Súčasnému vedeniu mesta sú vďační za vyčlenenie peňazí na opravu strechy a interiéru, ktorú dostali pred dvomi rokmi. Vnútorné priestory zbrojnice si  upravili svojpomocne. „Za poslednéroky sa veľmi toho zmenilo k lepšiemu“ – tvrdí tajomník Kilík. Hasičom sa dokonca podarilo omladiť zloženie členov DHZ.  

Protipovodňový vozík prevzal v roku 2015 s hasičmi aj primátor J.Belický (Vladimír Kilík v strede, vpravo predseda DHZ Štefan Mihálik)

Práca večianskych hasičov

Činnosť dobrovoľných hasičov je v súlade zo stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO). Tá zastrešuje činnosť všetkých dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku. Týka sa najmä zásahovej činnosti, technickej pomoci, protipožiarnej prevencie, previerok, výchovy detí a mládeže, verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti, atď. ...

Doborovoľný hasičský zbor Veča sa po dlhé roky podieľa aj na miestnom spoločenskom živote. „Každý rok, v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom, staviame máj. Aktívne spolupracujeme aj pri spoločenských akciách:  Stretnutie Večanov, Ukážka večianskej zabíjačky a Večianskej ochutnávky domácich špecialít. Pomáhame aj pri iných jednorazových akciách, kde máme väčšinou na starosti protipožiarne hliadky“ -  hovorí Vladimír Kilík.

Atmosféra pri večianskej "zabíjačke" pred zbrojnicou

Večianski hasiči sú aktívni aj na dušičky. Na cintorínoch sa starajú o protipožiarne opatrenia. Okrem toho pravidelne čiastia "bazén" artézskej studne, ktorá je priamo pred ich zbrojnicou.

Súťaže a „ostré“ zásahy

Každoročne sa zúčastňujú meraní síl medzi dobrovoľníkmi. Tradične sa umiestňujú v prvej „trojke“ mužstiev. No prvé miesto v okrese vždy vyhrá DHZ Vlčany. Podľa V.Kilíka sú dobrovoľníci z Vlčian na inej úrovni ako ostatní v okrese. Večianski hasiči sa viac zameriavajú na ostré zásahy. Aktivovaní sú operačným veliteľom Hasičského a záchranného zboru, väčšinou na zásahy v blízkosti Šale. Zväčša vykonávajú „špinavú“ robotu počas a po zásahu. „Odborná robota je stále prácou profesionálov. Tento rok sme už vypomáhali pri šiestich zásahoch. Horenie porastov, zaplavený remorkér, nejaké drobné požiare a najmä práce na porastoch, aby sa zabránilo samovznieteniu“ – vysvetľuje Vladimír Kilík.

Na fotografii sú mladí večianski hasiči (školský rok 1987/1988)

Doborovoľným hasičom sa môžete byť aj vy!

Základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnej dobe je na Slovensku 2 357 DHZ s počtom asi 90 000 členov. Ak chce byť niekto z vás dobrovoľným hasičom stačí, ak sa skontaktujete s niektorým z členov výboru (v prílohe uvádzame členov výboru)  Hasiči vám povedia čo ich práca obnáša. Na nasledujúcej členskej alebo výročnej členskej schôdzi budú o vašom prijatí hlasovať. Ak budete prijatý, dostanete členskú knižku DPO SR. Na prvý rok činnosti dostanete známku zadarmo. V súčasnosti tvorí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) vo Veči tridsaťpäť registrovaných členov. Ich predsedom je Štefan Mihálik, veliteľom Jozef Audy.

Viac fotografí a záznamov z kroniky hľadajte v galérii pod príspevkom.

spracoval Miroslav Demín

 

 Sledujte nás aj na Facebook/MESTO ŠAĽA. Staňte sa členom oficiálnej skupiny Mesta Šaľa.  Kliknite si sem:https://www.facebook.com/groups/327353394042257/

 • Oslavy 100.výročia MO ČSPO
 • 1975
 • 1979
 • odovzdávanie protipovodňových vozíkov, 2015
 • čistenie artézskej studne
 • odovzdávanie protipovodňových vozíkov, 2015
 • stavanie mája 2016
 • čistenie artézskej studne 2016
 • čistenie artézskej studne 2016
 • čistenie artézskej studne 2016
 • zoznam členov výboru DHZ Veča
 • zachovaná prvá strana finančnej knihy z roku 1920
 • z kroniky detských dobrovoľníkov, 1987
 • z kroniky detských dobrovoľníkov, 1986