Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.09.2017 - 10:54  //  aktualizácia: 28.09.2017 - 13:44  //  zobrazené: 317

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční 4. októbra 2017 ( streda ) o 15,30 h v budove domu kultúry.

 

      Program:


1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Čerpanie rozpočtu mesta v programoch kultúra a marketing za 1.polrok 2017 – Ing. Botka
4. Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa za rok 2017 – členovia komisie
5. Námety k žiadostiam o dotáciu z NSK na rok 2018 na podporu športu, kultúry a cestovného ruchu – členovia komisie
6. Žiadosť o umiestnenie sochy v kostolnom parku – predseda komisie
7. Kam v Šali – október 2017 – zástupca MsKS
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie


      Prizvaný:

      Ing. Botka, vedúci MsKS


Šaľa,28.9.2017

                                                                                     Július Morávek
                                                                                     predseda komisie