Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.08.2017 - 07:13  //  aktualizácia: 17.08.2017 - 07:14  //  zobrazené: 464

Okresný úrad v Šali oznamuje prerušenie elektrickej energie

O Z N A M

Oznamujeme občanom,
že z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny Západoslovenskou distribučnou, a.s.,

OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
(vrátane celého Klientskeho centra)

 6.  s e p t e m b r a  2017 (streda)
od 8.00 hodiny do 11.00 hodiny z technických príčin
nebude  v y b a v o v a ť  záležitosti občanov.


Šaľa, 14. august 2017                                                            Ing. Petronela Vižďáková 
                                                                                                                                                              prednostka