Domov   >  Ďalšie zaujímavosti
publikované: 24.07.2017 - 09:19  //  aktualizácia: 24.07.2017 - 09:33  //  zobrazené: 413

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Podpora a rozvoj telesnej kultúry (Raiffeisen banka)

 

Prihlasovanie projektov:

- od 3.7. do 15.8.2017

Hlasovanie:

- od 1.9. do 30.9.2017

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

Raiffeisen banka podporí:

  • deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,
  • deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca,
  • organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzane športové výkony detí a mládeže
  • súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,
  • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

Ako požiadať o finančný dar?

Prihláste svoj projekt online na www.gestopremesto.sk, pričom banka podporí projekty s najvyšším počtom hlasov finančným darom 1 000 eur.

Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberie banka v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt.

Kto môže hlasovať za projekt?

Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekty, ktoré získali najvyšší počet hlasov, budú zverejnené nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania.

Viac informácií Vám poskytnú v každej pobočke Raiffeisen banky.

https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-mesto/podpora-rozvoj-telesnej-kultury.html