Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 16:52  //  aktualizácia: 21.04.2016 - 11:51  //  zobrazené: 7611

Školský úrad - kontakty

Ing. Erika Velázquezová, vedúca
Zameranie činnosti : Činnosť súvisiaca s vedením úradu, odborné zabezpečenie výkonu štátnej správy, kontrolná činnosť, odborná a poradenská činnosť pre starostov a riaditeľov škôl, zavádzanie informačno-komunikačných technológií na školách, prírodovedné predmety.

031/770 5981 - klapka 227
e-mail: velazquezova@sala.sk
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie č.d. 108Odborné činnosti na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu a SŠÚ

Mgr. Monika Hamarová , samostatný odborný zamestnanec
Zameranie činnosti: Štatistické prehľady z hľadiska organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, kontrolná činnosť a odborno-poradenská činnosť na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na školy s vyučovacím jazykom maďarským, spoločensko-vedné predmety, organizácia vzdelávacích podujatí.

031/770 5981 - klapka 225
e-mail: monikahamarova@sala.sk

Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie č.d. 108

Mgr. Andrea Rusznáková, samostatný odborný zamestnanec
Zameranie činnosti: Štatistické prehľady z hľadiska organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, kontrolná činnosť a odborno-poradenská činnosť na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácia vzdelávacích podujatí.

031/770 5981 - klapka 225
e-mail: andrearusznak1@gmail.com
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie č.d. 108Ekonomické činnosti:

Mgr. Klaudia Tóthová - samostatný odborný zamestnanec na úseku ekonomiky- PPaM
Zameranie činnosti: Personálna a mzdová agenda pre materské školy. Personálna a mzdová inventúra. Výkazníctvo na úseku PPaM. Administratívne a ekonomické činnosti rozpočtovanie, čerpanie rozpočtu,  rozpis limitiek, dotácie na stravovanie, školské potreby, štipendia, vzdelávacie poukazy, výkazníctvo. Koordinácia poradenskej činnosti pre školy a školské zariadenia na úseku ekonomiky

031/770 5981-4, klapka 226
e-mail: tothovak@sala.sk
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie č.d. 108

Prílohy

Správy škôl o VVČ

(zip - 3.91 MB)