Domov   >  Kultúra
publikované: 01.06.2017 - 12:13  //  aktualizácia: 01.06.2017 - 13:51  //  zobrazené: 876

Zlatá priadka – Šaľa 2017

ZLATÁ PRIADKA - ŠAĽA 2017

Vyhlasovateľmi súťaže sú Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko Šaľa pod záštitou primátora mesta Šaľa. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spoluusporiadateľmi boli: Mesto Šaľa, Nitriansky samosprávny kraj, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Okresný úrad Nitra - odbor školstva, Základná umelecká škola v Šali, Centrum voľného času Šaľa, Spoločný školský úrad Šaľa.

Zlatá priadka – Šaľa 2017 sa uskutočnila v dňoch 25.- 28. mája 2017.

Na 46. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti súťažilo 16 detských divadelných súborov s najúspešnejšími inscenáciami zo Slovenska. Na záver vystúpil ako hosť Zlatej priadky Divadelný krúžok ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Srbska s inscenáciou Deti z Pavlovskej ulice.

Detský herci, vedúci a režiséri súborov, seminaristi a lektori absolvovali trojdňový divadelný maratón a organizátori pre nich pripravili bohatý sprievodný program ako boli tvorivé dielne, rozborové a hodnotiace semináre s odbornou porotou, ako aj divadelný workshop Cesta k metafore s deťmi staršieho školského veku pod vedením MgA. Mariany Čížkovej. Pre deti si študenti katedry bábkarskej tvorby VŠMU pripravili predstavenia s workshopom a tvorivé dielne. Pred Domom kultúry boli veľkorozmerné pútače pozývajúce na Zlatú priadku, ktoré namaľovali deti zo ZUŠ Šaľa. Pri otvorení a závere podujatia deti naživo zahrali festivalovú zvučku, deti si aj odmoderovali celý priebeh súťaže a prehliadky, predstavenia okrem odbornej poroty hodnotili deti z Fóra Zlatej priadky (žiaci zo základných škôl v Šali) a navrhli Cenu detskej poroty. Festivalový denník Zlatej priadky Listy detskej Tálie uverejňoval každý deň postrehy a hodnotenia nielen odbornej poroty, ale aj hodnotenia detí z Fóra Zlatej priadky a návštevníkov súťaže a prehliadky. Na facebookovej stránke Zlatej priadky boli každý deň zverejnené videoreportáže z predchádzajúceho dňa priebehu prehliadky.

Organizátori celoštátnej súťaže a prehliadky na návrh odbornej poroty udelili tieto ceny:

1. miesto a vecnú cenu NOC Bratislava - DDS MoDRé TRaKy, Vráble za inscenáciu OSTROV

2. miesto a vecnú cenu MsKS Šaľa - DDS DRIM pri ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre za inscenáciu VLNA.SK

3. miesto a vecnú cenu KOS Nitra - Drobátka zo ZUŠ Mudroňova, Martin za inscenáciu O 12 MESIAČIKOCH

 

Cenu primátora mesta Šaľa organizátori udeľujú na návrh detskej poroty Fóra Zlatej priadky - Detské divadelné štúdio Ochotníček, Púchov za inscenáciu IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ

 

Odborná porota udeľuje vecnú cenu Spoločného školského úradu Šaľa za kolektívnu tvorivú činnosť a živý obraz na scéne - DDS DRAMATERRA, Trebišov za inscenáciu CHARLIE A TOVÁREŇ NA ČOKOLÁDU

 

Odborná porota udeľuje vecnú cenu Centrum voľného času Šaľa za výtvarnú koncepciu a jej javiskovú realizáciu - DDS TRMA-VRMA, ZUŠ pri Spojenej škole, Letná, Poprad za inscenáciu DARCA

 

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Zlatá priadka – Šaľa 2017  odporúča na postup programovej rade Scénickej žatvy – Martin 2017 -

DDS MoDRé TRaKy, Vráble za inscenáciu OSTROV a DDS DRIM pri ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre za inscenáciu VLNA.SK

 

Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom i dospelákom, ktorí pomohli zorganizovať toto jedinečné a krásne podujatie.

Dozdivadelnenia o rok na 47.ročníku Zlatej priadky - Šaľa 2018 !

Roman Hatala a organizačný tím Zlatej priadky

Foto Juraj Cisár